Miljømærkning

CSR strategi og retningslinjer for eurotex- eurodun             

 

At: Udvise det nødvendige omhu i arbejdet med CSR anerkendte principper-og dermed forankret i den daglige drift. Hensigten er at fremme bæredygtig produktion og forbrug af ressourcer.Være informeret om relevant CSR- ekspertise for at hjælpe eurotex-eurodun med at forebygge negative indflydelse, ved lancering af et nyt produkt eller at gå ind i et nyt marked med nye forretningspartner. Denne proces holdes ved lige og løbende gentages med alle leverandører. 

Eurotex – eurodun ønsker at kommunikere åben om vores indsat for ansvar, vi ønsker at være kendt for vores ansvar og sikre at ansatte, samarbejdspartner, leverandører og kunder kender vores CSR principper, åbenhed om vores produkter og produktmetoder.

Eurotex- eurodun ønsker at skabe værdi både for producent, leverandør og for vores kunder i ind og udland gennem bedre samhandel. Øge den bæredygtige samfundsudvikling. Dette kan være i arbejdet med producenter om sikkerhed og formindske af, og undgå problematiske kemiske stoffer i produktionen, til gaven for forhandler og forbruger.

Eurotex-eurodun vil arbejde for i tæt, samarbejde med vores leverandører om initiativer, der fornyere og imødekommer krav og efterspørgsel på bæredygtige produkter som adskiller os fra andre leverandører. Samt sikre at miljø og klimahensyn er implementeret i disse valg.

 


Sikring af svanelicensen Hos Eurotex-Eurodun vil det være Marianne Jensen, Managing Director, som er ansvarlig for virksomhedens svanelicens. Eurotex-Eurodun kender leverandørens høje etiske moral både personligt og i produktionen. Fabrikken har i forvejen certificeringer som DIN CERTCO -Traumpass -nomite og Oecotex standard 100.ILO KonventionKonvention 138 og 182; Forbud mod børnearbejde (mindstealder for ansættelse) og øjeblikkelig handling til fjernelse af nogen former for børnearbejde.Konvention 87; Ret til organisering (foreningsfrihed og beskyttelse af retten til organisering).Konvention 100 og 111; Forbud mod forskelsbehandling (lige vederlag) og respekt for beskæftigelse og erhverv.Konvention 29 og 105; Forbud mod tvangsarbejde og afskaffelse af tvangsarbejde.Medarbejderne eller fagforeningerne skal informeres om de lovbestemte arbejdsrettigheder og hvordan virksomheden følger op på disse.

 


Sporbarhed Det bliver i alle led i produktionskæden sikret gennem dokumentation, at det produkt der bliver leveret til svaneproduktion er lavet ud fra de råvarer som er beskrevet i licensen. 

 


Årlig opfølgning Ansvarlig fra Eurotex-Eurodun har flere gange om året møder med vores leverandører.Der udarbejdes løbende en status fra de enkelte produktionssteder, som skal sikre, at der stadig anvendes den kemi der er givet licens til at anvende, samt at øvrige forhold på produktionsstederne ikke afviger fra svanekriterierne, herunder arbejdsforhold. Såfremt den årlige opfølgning skulle vise der er afvigelser fra kravene til svanelicensen vil det blive drøftet, og såfremt det er nødvendigt vil der blive søgt om udvidelse af licensen.